Skip to main content

Peterson-Berger, Wilhelm

Verktitel: Hästkarlar
Här rider an en dunderkarl
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Besättning

manskör
Musikförlag

Abr. Hirsch
Komp År

1911-12
Kompositionen ingår i

Fyra dikter