Skip to main content

Koch, Erland von

Verktitel: Den drömmande systern
Vinden spelar på sin sträng
Diktsamling

Fridolins lustgård och dalmålningar på rim (1901)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Nordiska Musikförlaget
Komp År

1942