Skip to main content

Nyvall, Jacob

Verktitel: Vårlåt
Göken på ängarna gal i sena natten
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Nordiska Musikförlaget
Komp År

1918