Skip to main content

Eriksson, Josef

Verktitel: Selinda och Leander
Vi gjuter du i vågen så sorgefull
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

Elkan & Schildknecht
Komp År

1916
Kompositionen ingår i

Fem dikter af E.A. Karlfeldt, op. 31
<