Skip to main content

Lindblad, Sven

Verktitel: Irina
Vågen är grå och och skyarna gå, o Irina
Dikt

Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

ms