Skip to main content

Peterson-Berger, Wilhelm

Verktitel: Fem farliga F
Fem F av mycken fara
Diktsamling

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)
Besättning

manskör
Musikförlag

Abr. Hirsch
Komp År

1911-12
Kompositionen ingår i

Fyra dikter