Skip to main content

Lindblad, Sven

Verktitel: Och solen löper i Jungfrun
Han gav sig uppåt landet ett leende år
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

ms