a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

Diktarkivet

Arkiv med Erik Axel Karlfeldts samtliga dikter
Ett omfattande arbete med att lägga upp innehållet i Erik Axel Karlfeldts samtliga Diktsamlingar har slutförts.
I och med oktober 2013 ligger samliga dikter i den av Karlfeldtsamfundet utgivna "Samlade dikter" med kommentarer av Johan Stenström inlagda på hemsidan.

Alfabetsrad
Längst upp ser Du ett alfabete. Bokstäverna representerar den bokstav en dikt böjar på.
Klickar Du t.ex. på bokstaven K, kommer samtliga dikter som börjar på K att visas.

Alla Diktsamlingar
Alla Diktsamlingar finns längre ned på denna sida.
Klicka på någon av dem och Du får upp alla dikterna (i bokstavsordning) i den Diktsamlingen Du klickat på. Dessutom visas för varje dikt de första raderna i dikten så att Du lättare kan se om det är den dikten Du letar efter.

Känner Du bara till ett eller några ord i en dikt, gå då till rubriken "Sök" längst till höger uppe i huvudmenyn.

Anvisning: Önskar Du se dikterna i den ordning de kommer i respektive Diktsamling så skall Du klicka  på "Diktsamlingar och översättningar" som ligger under Huvudrubriken "Biblioteket". 

/Hans Barenthein