Skip to main content

Ihlis, Anna

Verktitel: Avskedet
Vi står du så plötsligt för mig
Diktsamling

Hösthorn (1927)
Besättning

röst och ensemble
Musikförlag

ms