1864

Axel Eriksson föds 20 juli på Tolvmansgården i Karlbo utanför Avesta.

1885

Student i Västerås.
Fädernegården måste säljas efter faderns konkurs.

1888

Antar namnet Karlfeldt.

1895

Diktsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor utkommer.

1898

Fil. Lic. i Uppsala, avhandling om Henry Fielding
Bosätter sig i Stockholm.
Diktsamlingen Fridolins visor utkommer.

1900

Fram till 1912

Bibliotekarie vid Kungl. Biblioteket och Lantbruksakademien.

1901

Diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim utkommer.

1902

Inleder ett livslångt förhållande med Gerda Holmberg. De får tillsammans barnen Folke, Sune, Anna och Ulla.

1904

Invald i Svenska Akademien.

1906

Diktsamlingen Flora och Pomona utkommer.

1912

Svenska Akademiens ständige sekreterare.
Levnadsteckning över skalden Lucidor.

1916

Gifter sig med Gerda Holmberg.

1917

Hedersdoktor vid Uppsala universitet.

1918

Diktsamlingen Flora och Bellona utkommer.

1920

Erhåller Svenska Akademiens Bellmanpris på livstid.

1921

Köper en gård i Sjugare by, Leksand.

1924

Levnadsteckning över prästen och riksdagsmannen Carl Fredrik Dahlgren.

1927

Diktsamlingen Hösthorn utkommer.

1931

Avlider den 8 april och begravs i hemsocknen Folkärna.
Karlfeldts diktning tilldelas postumt nobelpriset i litteratur.

1932

Tankar och tal (prosa och lyrisk efterskörd).


Bli medlem!

Medlem blir du genom att trycka på knappen brevid och fylla i dina kontaktuppgifter.

Välkommen till ett livaktigt litterärt samfund!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalar du till Karlfeldtsamfundets 
bankgiro 730-1716, 
plusgiro 67 96 73-4 eller 
Swish 12345 72 541
Om du har frågor, mejla till 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Medlem: 240 kr/år.
Familjemedlem: 120 kr/år.
Ungdom under 25 år eller studerande under 30 år: 120 kr/år

Ständig medlem: Engångsbelopp 10 gånger årsavgiften för fullbetalande medlem. (Gäller endast enskild person).

Medlemsförmåner

Årets bok i Karlfeldtsamfundets skriftserie
Karfeldtsamfundet ger varje år ut en bok med anknytning till Erik Axel Karlfeldt. Ibland kan årsutgåvan vara en CD eller DVD. Här finns en förteckning över samfundets samtliga årsutgåvor: Karlfeldtsamfundets skriftserie.

Inbjudan till Karlfeldtsamfundets möten
Som medlem i Karlfeldtsamfundet blir Du inbjuden till samfundets två årliga möten, Vintermötet samt Års- och Sommarmötet. Vintermötet äger rum i Stockholm/Uppsala en lördag i januari/februari. Vi samlas för ett intressant föredrag, musikunderhållning och samkväm efteråt. Års- och sommarmötet äger rum en helg i juli/augusti på en plats med anknytning till Karlfeldt, vartannat år i Dalarna. 

Kontakt

Frågor om Erik Axel Karlfeldts liv och diktning

Kontakt

GUNBRITT BERGGREN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-580 11 95

Allmänna frågor om Karlfeldtsamfundet

Frågor om medlemsregistret

Kontakt

GUNNAR KÄRRBOM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Av samfundet utgivna böcker/CD/video

Kontakt

ANDERS BACK
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-41 162 60

Frågor om hemsidan

Kontakt

CARI HILDEBRAND
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 070-605 79 06

© Karlfeldtssamfundet. (av voya)