Skip to main content

1864

Axel Eriksson föds 20 juli på Tolvmansgården i Karlbo utanför Avesta.

1885

Student i Västerås.
Fädernegården måste säljas efter faderns konkurs.

1888

Antar namnet Karlfeldt.

1895

Diktsamlingen Vildmarks- och kärleksvisor utkommer.

1898

Fil. Lic. i Uppsala, avhandling om Henry Fielding
Bosätter sig i Stockholm.
Diktsamlingen Fridolins visor utkommer.

1900

Fram till 1912

Bibliotekarie vid Kungl. Biblioteket och Lantbruksakademien.

1901

Diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim utkommer.

1902

Inleder ett livslångt förhållande med Gerda Holmberg. De får tillsammans barnen Folke, Sune, Anna och Ulla.

1904

Invald i Svenska Akademien.

1906

Diktsamlingen Flora och Pomona utkommer.

1912

Svenska Akademiens ständige sekreterare.
Levnadsteckning över skalden Lucidor.

1916

Gifter sig med Gerda Holmberg.

1917

Hedersdoktor vid Uppsala universitet.

1918

Diktsamlingen Flora och Bellona utkommer.

1920

Erhåller Svenska Akademiens Bellmanpris på livstid.

1921

Köper en gård i Sjugare by, Leksand.

1924

Levnadsteckning över prästen och riksdagsmannen Carl Fredrik Dahlgren.

1927

Diktsamlingen Hösthorn utkommer.

1931

Avlider den 8 april och begravs i hemsocknen Folkärna.
Karlfeldts diktning tilldelas postumt nobelpriset i litteratur.

1932

Tankar och tal (prosa och lyrisk efterskörd).