Skip to main content

Ossler, Nils

Verktitel: Ode till snickaren Krylbom
Hur är dig, Krylbom? Är barmen sårad?
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Herman Malmström
Kompositionen ingår i

Till min luta