Skip to main content

Kallstenius, Edvin

Verktitel: Ormvisa
När jag i marken vandrar
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

Gehrmans
Komp År

1939