Skip to main content

Ossler, Nils

Verktitel: En gammal man
En gammal man på kärleksvägen sedd
Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Herman Malmström
Kompositionen ingår i

Till min luta