Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by…

MariaW

Många diktstrofer av Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) klingar välbekant, som inledningen ovan till dikten Jungfru Maria. "Intet är som väntanstider", "Se, Svarta Rudolf dansar" och "han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin" – det senare en bra beskrivning av Karlfeldt själv, dalkarlen av bondesläkt som blev poet och ledamot av Svenska Akademien.
Läs fler kända citat.