Skip to main content

Adrian, Greta

Verktitel: Ynglingen till jungfrun
Det var i jordens sista vår du vart mig dyr och kär.
Diktsamling

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)
Besättning

röst
Musikförlag

Örebro kulturnämnd
Kompositionen ingår i

Visor