Skip to main content

Eriksson, Josef

Verktitel: Ett hjärta
Mitt hjärta är en stadig bälg
Diktsamling

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)
Besättning

manskör
Musikförlag

Elkan & Schildknecht
Komp År

1916
Kompositionen ingår i

Fem dikter af E.A. Karlfeldt, op. 31