Skip to main content

Grahn, Ulf

Verktitel: Kurbitsmålning
Jag målar en ros och lilja därhos
Dikt

Diktsamling

Hösthorn (1927)
Besättning

röst, flöjt, ackordinstrument
Musikförlag

ms Svensk Musik
Komp År

1992