Skip to main content

Paulson, Gustaf

Verktitel: Blomstervisa I
Som liljorna i natten
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

ms Stim
Kompositionen ingår i

15 sånger