Skip to main content

Sundblad, Bo (arr. Melander, Axel)

Verktitel: I Lissabon där dansa de
I Lissabon där dansa de på kungens röda slott
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Arrangör

Axel Melander
Besättning

manskör
Musikförlag

Nordiska Musikförlaget