Skip to main content

Liwendahl, Thorvald

Verktitel: Snabbt jagar stormen våra år
Snabbt jagar stormen våra år
Diktsamling

Sena dikter
Besättning

manskör
Musikförlag

Elkan & Schildknecht
Komp År

−1968