Skip to main content

Wetterberg, Tord

Verktitel: Jorum [enligt "Karlfeldt i musiken": adaptation av Ich was ein Chint so wolgetan, i Carmina Burana]
Döden går från by till by med sin murkna giga
Dikt

Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst
Musikförlag

ms