Skip to main content

Ossler, Nils

Verktitel: Syriskan
På vägen kom en yngling, en tjusande kvinna satt
Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Herman Malmström
Kompositionen ingår i

Till min luta