Skip to main content

Liljefors, Ruben

Verktitel: Hästkarlar
Här rider an en dunderkarl
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Besättning

manskör
Musikförlag

Abr. Hirsch
Komp År

1914
Kompositionen ingår i

Studentsången, vol. 4 enligt "Karlfeldt i musiken", vol. 5 enligt Levande musikarv