Skip to main content

Heimer, Henrik

Verktitel: Vårlåt
Göken på ängarna gal i sena natten
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

manskör
Musikförlag

SSKB 23
Komp År

−1910