Skip to main content

Okänd

Verktitel: Höstvals (folkmelodi från Tavastland)
Längtan heter min arvedel, slottet i saknadens dalar
Diktsamling

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)
Arrangör

upptagen av Tora Holmström
Besättning

röst och piano
Musikförlag

C.W.K. Gleerup
Kompositionen ingår i

Den svenska sången II, s. 52