Skip to main content

Sundblad, Bo

Verktitel: I Lissabon där dansa de
I Lissabon där dansa de på kungens röda slott
Diktsamling

Flora och Pomona (1906)
Besättning

röst och orkester
Musikförlag

Nordiska Musikförlaget (inspelad av Sveriges Radio)