Skip to main content

Salonen, Sulo

Verktitel: Psaltare och lyra / Psalttari ja lyyra
Snabbt jagar stormen våra år
Diktsamling

Sena dikter
Besättning

sopran, blandad kör, orgel
Musikförlag

Fennica Gehrman
Kompositionen ingår i

op. 23