Skip to main content

Salonen, Sulo

Verktitel: Psaltare och lyra
Snabbt jagar stormen våra år
Diktsamling

Sena dikter
Besättning

sopran, manskör, orgel
Musikförlag

R.E. Westerlund
Kompositionen ingår i

op. 23