Skip to main content

Eriksson, Josef

Verktitel: En envis dalkarls visa
Fördärvas jag platt om jag viker en tum ifrån mitt rum
Diktsamling

Fridolins visor (1898)
Besättning

röst? och piano
Komp År

1931
Kompositionen ingår i

Fem Karlfeldt-sånger, efter manskörsättningar fritt bearbetade för pianosolo