Skip to main content

Scholander, Sven

Verktitel: Vid Färjestaden
Är näktergalen kommen i lund?
Diktsamling

Flora och Bellona (1918)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

Elkan & Schildknecht
Kompositionen ingår i

Sånger och visor. 5