Skip to main content

Lindblad, Sven

Verktitel: Ljung
Ljung du fagra på hedar magra
Dikt

Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

röst och piano
Musikförlag

ms