Skip to main content

Rosell, Lars-Erik

Verktitel: Serenad
Tallarnas barr och björkarnas blad
Diktsamling

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Besättning

manskör
Musikförlag

ms
Uruppförande

2003-06-03, Uppsala universitets aula, Orphei Drängar, dir Robert Sund
Komp År

2003
Kompositionen ingår i

Serenad