Skip to main content

2005 Vintermöte i Stockholm

Musikaliska Akademien, Nybrokajen 11 i Stockholm, 5 februari

Programmet presenterades av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg.
Föredrag av Eva Lilja:
"Karlfeldts hantverk - den metriska verskonstens höjdpunkt och slutskede."
Gustaf Sjökvists kammarkör framförde "Den långa sommarn" med text av E.A. Karlfeldt och musik av Jan Carlstedt efter bearbetning.

Eva Lilja är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
På Svenska Akademiens uppdrag har hon författat Svenska Akademiens Metrik som utkommer i januari-februari 2005.

Gustaf Sjökvist är bl.a. professor och hovorganist.
Ledare för Stockholms domkyrkokör.
Sedan 1994 leder han en egen kör, Gustaf Sjökvists kammarkör, med vilken han skapat en omfattande repertoar av framförallt musik från vår egen tid.

Entré 80kr.

Bläddra