Skip to main content

2001 Vintermöte i Stockholm

Musikaliska Akademien Nybrokajen 11 i Stockholm, 7 februari

Kerstin Öster: Husets historia.
Gustaf Sjökvist och Sopranen Jeanette Köhn: Skalden och tonsättarna.
Illustration hur olika komponister har tonsatt Karlfeldt.
Recitation: Hans Barenthein, Carin von Sydow.
Stipendium utdelades till Carin von Sydow.

Bläddra