Skip to main content

2007 Vintermöte i Stockholm

Musikaliska Akademien, Nybrokajen 11 i Stockholm, 3 februari

Programmet presenterades av Karlfeldtsamfundets ordförande Christer Åsberg.

FÖREDRAG
Professor, tillika Karlfeldtsamfundets styrelsemedlem,
Eva-Britta Ståhl höll föredrag med titeln
"Hösthorn och Frosttid - Erik Axel Karlfeldt och Gustaf Larsson"

SÅNG OCH MUSIK
Lars Anders Johansson med orkester
Sång: Lars Anders Johansson
Av gruppen tonsatta och arrangerade Karlfeldtdikter.

KARLFELDTPRISET 2007
I samband med Vintermötet offentliggjordes att författaren Birgitta Lillpers, Orsa tilldelats Karlfeldtpriset 2007. Prissumman är 50.000kr.

Efter mötet fanns tillfälle att samlas kring kaffe, te eller annan dryck.

Vintermötet var också öppet för allmänheten.

Inträde: 80kr.

Bläddra