Skip to main content

1996 Vintermöte i Stockholm

Börssalen i Stockholm, 10 februari

Katarina Frostenson hälsade välkommen och jämförde sitt skapande med Karlfeldt.
Ola Nordenfors: Lyrik och musik hos Karlfeldt.
Sång och musik: Anders Andersson, Folke Alin.

Bläddra