Skip to main content

2008 Vintermöte i Stockholm

Musikaliska Akademien, Nybrokajen 11 i Stockholm, 2 februari kl. 13.00

Programmet presenterades av Karlfeldtsamfundets vice ordförande Hans Barenthein.

FÖREDRAG
Christer Åsberg, Karlfeldtsamfundets ordförande, håller ett föredrag med titeln
"Karlfeldt och ungdomen"

SÅNG
Sång av Ann-Kristin Jones, operasångare, sopran och bördig från Bodlindor(södra sidan om Opplimen, mitt emot Karlfeldtgården i Sjugare)
Ackompanjatör Henrik Alinder, organist i Kristine kyrka, Falun.

Efter mötet begagnade många tillfället att samlas i bottenvåningen kring kaffe m.m.


Referat
av Nils-Johan Höglund
publicerat i Karlfeldtbladet nr 1/2008

Samfundets vice ordförande Hans Barent­hein välkomnade omkring 200 åhörare.
Inledningsvis anknöt han till Helmer Grundströms hyllning till "Vinterdiktaren Karlfeldt" med att ur dikten "Ny nord" citera

Vi ha sett för länge mot söder,
vi ha lystrat till fåfänga ord –
nu, unga systrar och bröder,
låt oss vända vår panna mot nord.
Låt oss känna, utan förblandan
med vädren från främmande strand,
den klangen, den doften, den andan
av hela vårt vinterland.

Parnass, De Litterära Sällskapens tidskrift, har nyligen haft ett temanummer "Ungdomar". Karlfeldtsamfundet tar också upp ungdomstemat genom att som årets utgåva i sin skriftserie utge en cd "I Fridolins spår" med tretton Karlfeldtdikter tonsatta och arrangerade av den unge vissångaren Lars Anders Johansson. En uppfordran till en ungdomlig läs- och lyssnarkrets är likaledes samfundets nyligen utlysta pris­tävling om bästa uppsats om Erik Axel Karlfeldt.
Den mest hängivna lyssnarskaran finns dock bland de gamla och kloka. Särskilt saluterade Hans sin moster och sin mor, Anna och Ulla, Karlfeldts båda döttrar.

Sångesrkan Ann-Kristin Jones presenterades, dalkulla från trakten kring Opp­limen, utbildad i Falun, Oslo och Köpenhamn, f.n. verksam på Göteborgsoperan. I somras vid Musik vid Siljan framförde Ann-Kristin ett eget program på Sångs vid samma tillfälle som Birgitta Lillpers mottog Karlfeldtpriset. Hennes ackompan­jatör då liksom idag var Henrik Alinder, organist i Kristine kyrka, Falun. De båda satte oss ­genast i stämning med Aspåkers­polska och Sagan om Rosalind.
Därefter var det dags för Christer Åsbergs föredrag om Karlfeldt och ungdomen, som återges i sammandrag på sid. 7. ­Före­draget interfolierades med ett antal sånger: Sång efter skördeanden, För vägens vind, Längtan, En herde- och namnsdagsvisa och avslutades med Jungfru Maria, folkvisan Allt under himmelens fäste samt en av Alm­qvists Songes. Ann-Kristin och Henrik avtackades med långvariga applåder och kvitterade med Dina ögon äro eldar och Cherubins aria ur Figaros bröllop.

Till sist påminde Hans Barenthein om
1.    Sångsdagen den 24 maj
2.    Musik vid Siljan med Tomas Tranströmers dikter den 5 juli på Sångs
3.    Karlfeldtsdagen den 20 juli på Karl­feldts­gården i Avesta
4.    Sommarmötet i Sigtuna 22-24 augusti

NILS-JOHAN HÖGLUNDBläddra