Skip to main content

1976 Vintermöte i Stockholm

Kungsholms Läroverk i Stockholm,  14 februari

Peter Hallberg: Karlfeldts lyriska du.
Sång: Peder Svan.
Grupparbete kring dikten Testamente.

Bläddra