Skip to main content

På Karlfeldts vägar I


nummer: 12

Utgivningsår: 1981

Så här introducerades boken:

På Karlfeldts vägar
heter den bok, som Karlfeldt-samfundet sänder ut femtio år efter skaldens bortgång. Den är avsedd att inleda en särskild serie, där bidrag av vitt skiftande art kommer att publiceras. Mångfalden i introduktionsvolymen ger ett rättesnöre: här finns inslag av biografiskt, topografiskt, teologiskt och litteraturvetenskapligt intresse samt dessutom en tidigare ej publicerad dikt av Karlfeldt själv. Utförligast är professor Gösta Lindeskogs genomgång av Bibeln i Karlfeldts diktning och professor Peter Hallbergs studie över Karlfeldts lyriska du - dvs den adressat man ofta finner utpekad i Karlfeldts egna texter. I vidare mening är naturligtvis "Karlfeldts lyriska du" identiskt med alla som läser hans poesi - och de måste ha intresse av att följa de här redovisade vandringarna
På Karlfeldts vägar

Redaktionskommitté
Arne Bergstrand
Karl-Ivar Hildeman

Jöran Mjöberg
Bo Setterlind

Innehållsförteckning:

Sida
7            Förord
11          Erik Axel Karlfeldt: Jag har ej stämma
13          Otto Silfwerskiöld: Anteckningar juli 1931
35          Sven Haglund: Ett Karlfeldtminne
39          Majt Bank: Karlfeldt hos släktingar i hembygden
66          Peter Hallberg: Karlfeldts lyriska du
97          Karl-Ivar Hildeman: Myten om Karlfeldts fascism
104        Hjalmar Sundén: Kring Karlfeldts Häxorna
123        Gösta Lindeskog: Bibeln i Karlfeldts diktning

Skriven av
Red. kommitté