Skip to main content

På Karlfeldts vägar II


nummer: 13

Utgivningsår: 1982

Så här introducerades boken:

Brevskrivaren Karlfeldt
är föga känd och kommer väl knappast att av eftervärlden ställas i jämbredd med mästaren Tegnér eller sina samtida Strindberg och Heidenstam. I denna bok presenteras emellertid för första gången en hel svit privata Karlfeldtbrev, riktade till samma adressat, som ger en föreställning om vad författarens korrespondens kan rymma av personligt och litterärt intresse.  Den mänskliga, eller alltför mänskliga, historia, som dessa papper återspegla, kommenteras i en efterföljande studie av professor Karl-Ivar Hildeman, som av brevens mottagarinna under hennes livstid hade fått sig denna uppgift anförtrodd. Författaren finner här också tidigare ej belysta samband med dikter i Flora och Pomona - av mången värderad som Karlfeldts yppersta diktsamling.

Volymen rymmer i övrigt ett tidigare otryckt skaldestycke av Karlfeldt själv, diktkommentarer av riksbibliotekarien Oscar Wieselgren samt professor H.S. Nyberg och fil.mag Ingegerd Fries, studier i skaldens språk av fil.mag. Eivor Beckman-Samuelsson och docent Inger Haskå, en uppsats av docenten Jöran Mjöberg om hur Hösthorn mottogs av kritiken samt ett skaldeporträtt av chefredaktör Lars-Erik Linnarsson.

Innehållet är alltså lika rikt och mångskiftande som i fjolårsvolymen med samma titel:
På Karlfeldts vägar

Redaktionskommitté
Arne Bergstrand
Karl-Ivar Hildeman
Jöran Mjöberg
Bo Setterlind

Innehållsförteckning:

Sida
1        Förord
11       Erik Axel Karlfeldt: Brev mot Pomonas fond. Till Aagot Lidforss 1903-1905
26       Karl-Ivar Hildeman: Hjärtstilla, Höstskog och en brevkommentar
59       H.S. Nyberg & Ingegerd Fries: I Juda städer - en bibeldikt
77       Oscar Wieselgren: Var har Karlfeldt hämtat stoffet till häxdikterna?
84       Eivor Beckman-Samuelsson: Stilbrytningseffekter hos Karlfeldt
127      Inger Haskå: Det söta vin och de svajiga karlar. Ett språkdrag hos Karlfeldt i stilhistorisk belysning
140      Jöran Mjöberg: Om mottagandet av Hösthorn
158       Lars-Erik Linnarsson: Den höga livskänslans skald

Skriven av
Red. kommitté