Fäderna

Ej finns deras namn på hävdens blad
– de levde i ringhet och frid –
men jag skönjer ändå deras långa rad
allt upp i den urgrå tid.
Ja, här i det gamla Järnbäraland
de bröto åker på älvens strand
och malm ur gruvan bredvid.
De kände ej trältjänst, förstodo ej krus,
de sutto som drottar i eget hus
och togo sitt högtidsrus.
De kysste flickor i livets vår,
en vart deras trofasta brud.
De ärade kungen, de fruktade Gud
och dogo i stillhet, mätta av år.

Mina fäder! I smärtans och frestelsens stund
fick jag styrka vid tanken på er.
Som ni vårdat och älskat ert ärvda pund,
vill jag småle nöjd åt vad ödet ger.
Vid njutningens vinkande överflöd
har jag tänkt på er kamp, på ert torftiga bröd:
har jag rätt att begära mer?
Det har svalkat som bad i den strömmande älv,
när mot lustan jag kämpat mig trött, 
det har lärt mig att rädas mitt eget kött
mer än världens ondska och satan själv.

Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund,
och min själ blir beklämd och vek.
Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund,
halvt nödd, halvt villig er sak jag svek.
Nu fångar jag toner ur sommar och höst
och ger dem visans lekande röst:
låt gå, det är också ett värv.
Men klingar det fram ur min dikt någon gång
en låt av stormsus och vattusprång,
en tanke manlig och djärv,
finns där lärkspel och vårljus från fattig hed
och suckar ur milsdjup skog –
ni ha sjungit det tyst genom många led
vid yxans klang, bakom fora och plog.

Ej finns deras namn på hävdens blad
– de levde i ringhet och frid –
men jag skönjer ändå deras långa rad
allt upp i den urgrå tid.
Ja, här i det gamla Järnbäraland
de bröto åker på älvens strand
och malm ur gruvan bredvid.
De kände ej trältjänst, förstodo ej krus,
de sutto som drottar i eget hus
och togo sitt högtidsrus.
De kysste flickor i livets vår,
en vart deras trofasta brud.
De ärade kungen, de fruktade Gud
och dogo i stillhet, mätta av år.

Mina fäder! I smärtans och frestelsens stund
fick jag styrka vid tanken på er.
Som ni vårdat och älskat ert ärvda pund,
vill jag småle nöjd åt vad ödet ger.
Vid njutningens vinkande överflöd
har jag tänkt på er kamp, på ert torftiga bröd:
har jag rätt att begära mer?
Det har svalkat som bad i den strömmande älv,
när mot lustan jag kämpat mig trött, 
det har lärt mig att rädas mitt eget kött
mer än världens ondska och satan själv.

Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund,
och min själ blir beklämd och vek.
Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund,
halvt nödd, halvt villig er sak jag svek.
Nu fångar jag toner ur sommar och höst
och ger dem visans lekande röst:
låt gå, det är också ett värv.
Men klingar det fram ur min dikt någon gång
en låt av stormsus och vattusprång,
en tanke manlig och djärv,
finns där lärkspel och vårljus från fattig hed
och suckar ur milsdjup skog –
ni ha sjungit det tyst genom många led
vid yxans klang, bakom fora och plog.

Ur samlingen
Vildmarks- och kärleksvisor
Förklaringar

"Fäderna" trycktes första gången i Ord och Bild, årg. 4, 1895. Karlfeldts stamträd i södra Dalarna sträcker sig tillbaka till 1600-talet. I en tidigare version av dikten var dess titel "Hyttbäcksmännen" efter mödernegården Hyttbäcken.

1. hävdens historiens; ringhet obetydlighet; Järnbäraland medeltida och litterär benämning, här liktydig med Bergslagen; krus fjäsk; drottar kungar
2. ert ärvda pund anspelar på Bibelns uttryck »att förvalta sitt pund« (Matt 25:14), mitt eget kött ... världens ondska och satan själv i Luthers lilla katekes anges dessa tre faktorer som andliga fiender
3. värv arbete; fora lastad vagn eller släde


Bli medlem!

Medlem blir du genom att trycka på knappen brevid och fylla i dina kontaktuppgifter.

Välkommen till ett livaktigt litterärt samfund!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalar du till Karlfeldtsamfundets 
bankgiro 730-1716, 
plusgiro 67 96 73-4 eller 
Swish 12345 72 541
Om du har frågor, mejla till 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Medlem: 240 kr/år.
Familjemedlem: 120 kr/år.
Ungdom under 25 år eller studerande under 30 år: 120 kr/år

Ständig medlem: Engångsbelopp 10 gånger årsavgiften för fullbetalande medlem. (Gäller endast enskild person).

Medlemsförmåner

Årets bok i Karlfeldtsamfundets skriftserie
Karfeldtsamfundet ger varje år ut en bok med anknytning till Erik Axel Karlfeldt. Ibland kan årsutgåvan vara en CD eller DVD. Här finns en förteckning över samfundets samtliga årsutgåvor: Karlfeldtsamfundets skriftserie.

Inbjudan till Karlfeldtsamfundets möten
Som medlem i Karlfeldtsamfundet blir Du inbjuden till samfundets två årliga möten, Vintermötet samt Års- och Sommarmötet. Vintermötet äger rum i Stockholm/Uppsala en lördag i januari/februari. Vi samlas för ett intressant föredrag, musikunderhållning och samkväm efteråt. Års- och sommarmötet äger rum en helg i juli/augusti på en plats med anknytning till Karlfeldt, vartannat år i Dalarna. 

Kontakt

Frågor om Erik Axel Karlfeldts liv och diktning

Kontakt

GUNBRITT BERGGREN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-580 11 95

Allmänna frågor om Karlfeldtsamfundet

Frågor om medlemsregistret

Kontakt

GUNNAR KÄRRBOM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Av samfundet utgivna böcker/CD/video

Kontakt

ANDERS BACK
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-41 162 60

Frågor om hemsidan

Kontakt

CARI HILDEBRAND
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 070-605 79 06

© Karlfeldtssamfundet. (av voya)