Skip to main content

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 189

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 190

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 205

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 206

I Karlfeldts spår - En vänbok till Jöran Mjöberg på 90-årsdagen


nummer: 35

Utgivningsår: 2003

Så här introducerades boken:

Christer Åsberg, vid tiden ordförande i Karlfeldtsamfundet, inleder vänboken till Jöran Mjöberg med:

"Jöran Mjöberg fyller 90 år. Detta är svårt att tro för den som de två sista sommarmötena med Karlfeldtsamfundet road och upplyst haft förmånen att lyssna till spänstiga och spränglärda föredrag av Jöran om Karlfeldts "skarpaste" dikter (I Lissabon var den skarpaste) och om lantliga profiler hos Karlfeldt och Fröding. Så påtaglig är Jörans andliga vitalitet och kroppsliga vigör att även han själv har svårt att tro att han nått de nittio.  När han förra året bad om ursäkt för att han inte själv kunde resa up från Lund till ett möte med Karlfeldtsamfundets skriftkommitté sade han:
"Du måste tänka på att jag börjar bli gammal, jag ska snart fylla 80 år."

Det är karakteristiskt att Jöran inte är så noga med kalendariska petitesser vare sig egna eller andras. Ser man på hans sextio år långa litteraturvetenskapliga produktion märker man ju att det han varit intresserad av inte är författarnas biografier utan vad folk verkligen har åstadkommit. Och med "folk" avses då allt från enskilda människor till hela folkslag.

På baksidan till ett av hans senare verk sammanfattas hans gärning: "Hemvant rör sig Mjöberg över inte bara ett vidsträckt geografiskt område utan också över religion, litteratur, historia, konst, arkitektur etc."

Det är sant. Knappast någon nutida litteraturhistoriker kan se tillbaka (och än färre framåt) på en så bred och vittomfattande produktion. I vintras frågade han mig vilket av sina aktuella projekt han borde prioritera. "Ska jag skriva en närstudie om sex unga poeter från ett siouxreservat i USA eller ska jag skriva en översiktlig framställning om de nordamerikanska indianernas litteratur under se sista århundradena eller tycker du jag ska skriva en kortfattad nordisk litteraturhistoria?" Medan jag fortfarande grubblar över denna digra meny har Jörans redan hunnit skriva minst en av dessa böcker..."

Christer Åsberg skriver vidare:
"Vad Jöran är dålig på är att framhäva sig själv. Många av hans verk är i ämnesval och utförande mycket personliga, ibland kanske rentav en smula egensinniga. Men ordet "jag" tar han sällan i sin mun när han skriver om sina forskningar och fynd i tid och rum. Han är dock inte, som Karlfeldts Lucidor, en "många maskers man". Han underkastar sig helt sina ämnen, han är utan alla förklädnader en många materiers man. Det är i valet av ämne hans personlighet visar sig. Som forskare har han gjort till sin den zornska sentens som Karlfeldt förmedlat och som Jöran lät avsluta inledningen i doktorsavhandlingen: "Hans verk visar vad han ville"..."

"...För Karlfeldtsamfundet har Jöran därutöver betytt svårbegripligt mycket som aktiv ledamot i styrelse och skriftkommitte sedan 1974. Som ständigt gnistrande inspiratör och flödande glädjekälla har han verksamt bidragit till att samfundet trots sin givna historiska inriktning alltid har hållit blicken riktad framåt..."

"...Det är bara mycket unga pojkar  som visar samma entusiasm, nyfikenhet och sakkunskap i stort och smått som Jöran Mjöberg.
Med stolthet, glädje och tacksamhet vill Karlfeldtsamfundet på 90-årsdagen överlämna denna vänbok,

I Karlfeldts spår,
till sin - av allt att döma - yngste medlem."


Redaktör:
Anders Burius

Innehållsförteckning:

Sida
9           Christer Åsberg: Många materiers man
TILL JÖRAN
13          Carl Fehrman:  Strödda minnesbilder
19          Carin von Sydow: En blomning i hjärtat som varat så sent
              KRING KARLFELDT
27          Sven Björkman: Dalkarlen och fransosen - Erik Axel Karlfeldt möter Anatole France
41          Anders Burius: "Något trög" - Karlfeldt blir litterär ämbetsman
52          Lars Falk: Lärde män på latin
              A.E. Hausman och E. A. Karlfeldt
69          Ingegerd Fries: Jag vill ut ur kvalmet
              Ett tema och två diktarfränder
77          Gunnar D Hansson: Karlfeldts himmelsfärd
88          Staffan Klintborg: Karlfeldt goes west
              Tankar kring en amerikansk antologi
96          Lars-Erik Linnarsson: Torsten Fogelqvist - "kulturprost" och Karlfeldtbiograf
104         Anders Palm: Höstpsalmisten och vårpsalmisten - vänner emellan
114         Johan Stenström: Erik Axel Karlfeldt - en diktare för 2000-talet
               Utgivningen av Samlade dikter
121         Jenny Westerström: Karlfeldts tid var inte förbi
131         Rolf Yrlid: Du dansar bleka ungdom
               Några anteckningar om Karlfeldt och jazzen
143         Christer Åsberg: Finn fel hos Karlfeldt           

OM KARFELDTS SAMTIDA

159         Anders Cullhed: "skrift, som guldslingor smycka"
               Oscar Levertin: Pallor Amantium
166         Åke Lilliestam: En filosof på Brunnsvik
174         Hans Lund: Rött och vitt
               Ett färgtema i Edith Södergrans dikt Den speglande brunnen
186         Ingrid Nettervik: Vilhelm Mobergs romaner om Adolf i Ulvaskog
               Ett antikt ödesdrama och ett dokument över en svunnen tid
195         Per Rydén: Föregångarens eftermäle: Om Carl David af Wirsén
211         Christina Sjöblad:  Falkens blick
               Om en novell av Per Hallström
218         Elisabeth Stenborg: Helena Nybloms Uppsala
228         Erik Zillén: Den bortvända Bellona
               Om Fröding och kriget

KARLFELDTS OMVÄRLD

239         Peter Luthersson: Sjöfartskildringarnas århundrade.
               Broderi kring en anekdot från Karlfeldts tid
248         George C. Schoolfield: Rilke as a Reviewer of Nordic Literature
260         Olle Wingborg: Som resenär i Dalalitteraturen -
               från Folkare härad till Bergsängs backar

Skriven av
Burius, Anders