Skip to main content

Kring Siljan och Sångs


nummer: 34

Utgivningsår: 2002

Så här introducerades boken:

Som ung gymnasist i början på 1880-talet vandrade Erik
Axel Karlfeldt i trakterna kring Siljan. Landskapet och
människorna fascinerade honom och några av de upp-
levelser han hade kom att sätta djupa spår i hans diktning.
En mansålder senare, 1921, kunde han inköpa en gård i
Sjugare by mellan Leksand och Rättvik. Där fick familjen
sitt sommarhem och skalden sin diktarstuga, och där an-
lades en trädgård som gav Karlfeldt möjlighet att praktiskt
visa prov på sitt stora botaniska intresse. Gården fick
namnet Sångs och är sommartid öppen för besökare.

I Kring Siljan och Sångs har Karlfeldtsamfundet samlat ett
antal texter som på olika sätt belyser skaldens anknytning
till Leksandsbygden och Sångs. Bl.a. berättar dottern Ulla
om hur hon som liten flicka upplevde sommarliven i
Sjugare by. En ung informator avslöjar Karlfeldts intresse
för matematik och Barbro Alving skildrar som nybliven
reporter hur byn upplevde skaldens död 1931. Boken
avslutas med en essä om bakgrunden till den kända dikten
"Jungfru Maria". Den är skriven av Gunbritt Berggren,
som sedan tio år lever och verkar på Sånggården.

Redaktör:
Christer Åsberg

Innehållsförteckning:

Sida
5           Karlfeldt vid Siljan. Förord
             Christer Åsberg
15          Erik Axel Karlfeldt - Dalarnas sångare
              Anders Österling (Tal vid Nobelfesten 1931)
19          Erik Axel Karlfeldt och Leksand
              Karl Hedlund (ur Leksands Sparbanks 90-årsbok 1960)
31          Karlfeldts första sjugaresommar
              Einar Lunell (ur Västmanlands-Dala Nations Skriftserie, XII, 1973)
37          Och färden gick till Sjugare. Några minnesbilder
              Ulla Karlfeldt-Barenthein (Karlfeldt-Bladet 1987)
43          Sångs i Sjugare by. Ett besök på Karlfeldts sommargård
              Carl Mangård (Vestmanlands Läns Tidnings Julläsning 1930)
55          När flaggan sänktes över Sjugarebyn...
              Barbro Alving (Idun nr 16, 1931)
59          Att bevara eller inte bevara. Ett meningsutbyte om Sångs
              Torsten Fogelqvist och Torgny Segerstedt (DN 7/6, 13/6, GHT 10/6, 15/6 1931)
65          Hos Gerda Karlfeldt i Leksand, där skaldeminnet lever
              Th. Ö (Aftontidningens bilaga Hennes Horisont, nr 34, 1944)
70          Berätta om Karlfeldts änka, sa Vennberg
              Lars Westman (Vi nr 39, 1976)
74          Ynglingen och Jungfrun - dikt och verklighet.

Ett motiv i Erik Axel Karlfeldts författarskap

Skriven av
Åsberg, Christer Red.