Karlfeldtsgårdarna

Tolvmans
gården

E. A. Karlfeldts barndomshem

Varför kallas gården Tolvmansgården?
Bakgrunden till detta är att nämndemän, som också kallades tolvmän, i generationer bott på gården. Därav namnet Tolvmansgården.

Tolvmansgården såld


Samma år som den unge Karlfeldt 1885 tog studenten i Västerås tvingades familjen lämna gården, som gick på exekutiv auktion.

Gården åter i släktens ägo


1967 kunde gården åter komma i släktens ägo när Karlfeldts yngste son, Sune Karlfeldt, tillsammans med sin hustru Mary köpte den. Paret renoverade under många år pietetsfullt den gamla bergsmangården

Avesta kommun förvärvar Tolvmansgården


Avesta kommun förvärvade Tolvmansgården 1984, innebärande att Erik Axel Karlfeldts barndoms- och uppväxthem kunnat bevaras och visas för allmänheten. Gården är öppen för visning och Avesta kommun arrangerar där en mängd kulturaktiviteter under sommarmånaderna.

Lokal Karlfeldtförening i Avesta


Karlfeldtföreningens f.d. ordförande Ann-Marie Perers och Karlfeldtsamfundets f.d. ordförande Christer Åsberg
I samband med informationen ovan om Karlfeldtsgården i Karlbo kan nämnas att det i Avesta finns en mycket aktiv lokal karlfeldtsammanslutning, Karlfeldtföreningen Folkare i Avesta.

Lokal Karlfeldtförening i Avesta


Karlfeldtföreningen håller programverksamhet under året och samlar karlfeldtintresserade från framförallt Avestaområdet.
Årligen den 20 juli, på Erik Axel Karlfeldts födelsedag, arrangerar Karlfeldtföreningen Karlfeldtdagen. På Karlfeldtdagen utses Årets Fridolinpristagare och därtill bjuds föredrag och sång/musik. Karlfeldtdagen avhålles traditionsenligt på Karlfeldtsgården i Karlbo.

Resa i södra Dalarna


Planerar ni en resa i södra Dalarna är Erik Axel Karlfeldts födelsegård, Tolvmansgården, officiellt benämnd Karlfeldtsgården i Karlbo, väl värd besöket.

Var ligger gården?


Karlfeldtsgården i Karlbo har verksamhet på Brunnbäcksvägen 50, Krylbo.

Sångs i Sjugare

Karlfeldtsgården i Leksand

Erik Axel Karlfeldts helg- och sommarviste som Karlfeldt byggde upp som en bergsmansgård med en betagande vacker trädgård.

Gemensamt ägande av inventarier


Karlfeldtsamfundet och familjen Berggren äger inventarierna i Karlfeldts arbetsrum och har på så sätt kunnat bevara det i ursprungligt skick.

Familjen Berggren flyttar in på Sångs


När familjen Karlfeldt lämnade Sångs 1992 blev Gunbritt och Bo Berggren de nya ägarna. Tillsammans med Gunbritt och Bo verkar Karlfeldtsamfundet för att Karlfeldtsgården i Leksand, Sångs i Sjugare skall bevaras.
Gunbritt och Bo Berggren

Mellan Leksand och Rättvik


Var ligger gården?


Gården, hus och trädgård är en privat bostad och är ej öppen för besök utöver evenemang.


Bli medlem!

Medlem blir du genom att trycka på knappen brevid och fylla i dina kontaktuppgifter.

Välkommen till ett livaktigt litterärt samfund!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalar du till Karlfeldtsamfundets 
bankgiro 730-1716, 
plusgiro 67 96 73-4 eller 
Swish 12345 72 541
Om du har frågor, mejla till 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Medlem: 240 kr/år.
Familjemedlem: 120 kr/år.
Ungdom under 25 år eller studerande under 30 år: 120 kr/år

Ständig medlem: Engångsbelopp 10 gånger årsavgiften för fullbetalande medlem. (Gäller endast enskild person).

Medlemsförmåner

Årets bok i Karlfeldtsamfundets skriftserie
Karfeldtsamfundet ger varje år ut en bok med anknytning till Erik Axel Karlfeldt. Ibland kan årsutgåvan vara en CD eller DVD. Här finns en förteckning över samfundets samtliga årsutgåvor: Karlfeldtsamfundets skriftserie.

Inbjudan till Karlfeldtsamfundets möten
Som medlem i Karlfeldtsamfundet blir Du inbjuden till samfundets två årliga möten, Vintermötet samt Års- och Sommarmötet. Vintermötet äger rum i Stockholm/Uppsala en lördag i januari/februari. Vi samlas för ett intressant föredrag, musikunderhållning och samkväm efteråt. Års- och sommarmötet äger rum en helg i juli/augusti på en plats med anknytning till Karlfeldt, vartannat år i Dalarna. 

Kontakt

Frågor om Erik Axel Karlfeldts liv och diktning

Kontakt

GUNBRITT BERGGREN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-580 11 95

Allmänna frågor om Karlfeldtsamfundet

Frågor om medlemsregistret

Kontakt

GUNNAR KÄRRBOM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Av samfundet utgivna böcker/CD/video

Kontakt

ANDERS BACK
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-41 162 60

Frågor om hemsidan

Kontakt

CARI HILDEBRAND
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 070-605 79 06

© Karlfeldtssamfundet. (av voya)