Skip to main content

Karlfeldtsgårdarna

Tolvmans
gården

E. A. Karlfeldts barndomshem

Varför kallas gården Tolvmansgården?
Bakgrunden till detta är att nämndemän, som också kallades tolvmän, i generationer bott på gården. Därav namnet Tolvmansgården.

Tolvmansgården såld


Samma år som den unge Karlfeldt 1885 tog studenten i Västerås tvingades familjen lämna gården, som gick på exekutiv auktion.

Gården åter i släktens ägo


1967 kunde gården åter komma i släktens ägo när Karlfeldts yngste son, Sune Karlfeldt, tillsammans med sin hustru Mary köpte den. Paret renoverade under många år pietetsfullt den gamla bergsmangården

Avesta kommun förvärvar Tolvmansgården


Avesta kommun förvärvade Tolvmansgården 1984, innebärande att Erik Axel Karlfeldts barndoms- och uppväxthem kunnat bevaras och visas för allmänheten. Gården är öppen för visning och Avesta kommun arrangerar där en mängd kulturaktiviteter under sommarmånaderna.

Lokal Karlfeldtförening i Avesta


Karlfeldtföreningens f.d. ordförande Ann-Marie Perers och Karlfeldtsamfundets f.d. ordförande Christer Åsberg
I samband med informationen ovan om Karlfeldtsgården i Karlbo kan nämnas att det i Avesta finns en mycket aktiv lokal karlfeldtsammanslutning, Karlfeldtföreningen Folkare i Avesta.

Lokal Karlfeldtförening i Avesta


Karlfeldtföreningen håller programverksamhet under året och samlar karlfeldtintresserade från framförallt Avestaområdet.
Årligen den 20 juli, på Erik Axel Karlfeldts födelsedag, arrangerar Karlfeldtföreningen Karlfeldtdagen. På Karlfeldtdagen utses Årets Fridolinpristagare och därtill bjuds föredrag och sång/musik. Karlfeldtdagen avhålles traditionsenligt på Karlfeldtsgården i Karlbo.

Resa i södra Dalarna


Planerar ni en resa i södra Dalarna är Erik Axel Karlfeldts födelsegård, Tolvmansgården, officiellt benämnd Karlfeldtsgården i Karlbo, väl värd besöket.

Var ligger gården?


Karlfeldtsgården i Karlbo har verksamhet på Brunnbäcksvägen 50, Krylbo.

Sångs i Sjugare

Karlfeldtsgården i Leksand

Sånggården var Erik Axel Karlfeldts helg- och sommarviste. Han köpte gården 1921 och byggde upp den som en bergsmansgård med en betagande vacker trädgård.

Vännen Gustaf Ankarcrona i Leksand berättar att i augusti 1918 kom Karlfeldt åter på besök. Nu för att ostörd få läsa korrekturen på diktsamlingen Flora och Bellona. I f.d. Prästbostället, då under Gästgivargårdens hägn, hade skalden fått en fredad arbetsplats. En kväll, efter en för Karlfeldt lyckad dag, blev vännerna länge sittande under de gamla träden utanför hans fönster. ”Vad som aldrig dittills under vår vänskaps tjugo år hade hänt skedde nu. Han tog fram sitt manuskript och gav mig del av den ena efter den andra av dess dikter,” berättar Ankarcrona.

Dagen därpå gjorde de en åktur med hästen Blanka, som Karlfeldt själv fick dirigera utefter Råttviksvägen till Sätra. Där stannade de på höjden mittemot Sjugare vid Opplimen. ”Just i denna nejd ville han söka reda sig och de sina ett hem. Platsen hade för honom levat i ljust minne ända sedan en fotvandring i gymnasiståren upp genom Dalarna” delger Karlfeldt vännen. ”Till min glädje kunde jag då meddela honom, att jag hört, att en gårdsplats i den del av Sjugare by, som just tilltalade honom mest, var till salu. Han gömde uppgiften.”

Gemensamt ägande av inventarier


Karlfeldtsamfundet och familjen Berggren äger inventarierna i Karlfeldts arbetsrum och har på så sätt kunnat bevara det i ursprungligt skick.

Familjen Berggren flyttar in på Sångs


När familjen Karlfeldt lämnade Sångs 1992 blev Gunbritt och Bo Berggren de nya ägarna. Tillsammans med Gunbritt och Bo verkar Karlfeldtsamfundet för att Karlfeldtsgården i Leksand, Sångs i Sjugare skall bevaras.
Gunbritt och Bo Berggren

Mellan Leksand och Rättvik


Var ligger gården?