Skip to main content

2020 Årsmöte i Uppsala

År 2020 skulle års- och sommarmötet ha hållits i Leksand. Den pågående covid-19-pandemin gjorde dock att mötet fick ställas in. Istället hölls ett rent årsmöte, utan annat innehåll än nödvändig föreningsformalia, i Baptistkyrkan i Uppsala den 24 oktober, med ett 15-tal närvarande medlemmar.

Årsmötet öppnades av samfundets ordförande Odd Zschiedrich. Därefter sade Lars Falk några ord om Uppsala och Erik Axel Karlfeldts och Gustav Frödings möten i staden samt läste strofen om Fröding i Karlfeldts dikt Vårskuggor. Såväl ordförande som övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning omvaldes av mötet. Ebba Nordström avslutade mötet med en läsning av Intet är som väntanstider.

De församlade få uttryckte en gemensam förhoppning om att till våren kunna ses igen i större antal och med ett fylligare program på Vintermötet, samt att 2021 års sommarmöte ska kunna genomföras som planerat.


Bläddra