Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtsgården i Karlbo - Tolvmansgården

 E. A. Karlfeldts barndomshem

TolvmansgårdenTolvmansgården "...i lunden kring min fadersgård..."                                    Samtliga foton från Karlbo: Hans Barenthein                                                                                                         

På Tolvmansgården i Karlbo utanför Avesta, alldeles vid Dalälven, föddes Erik Axel Karlfeldt den 20 juli 1864. Och här växte han upp.

Karlfeldts föräldrarTKarlfeldts föräldrar, Anna Jansdotter och Erik Eriksson


Portliderlängan från vägen

Tolvmansgården ligger alldeles vid Dalälven, tre kilometer från riksväg 70. 

Gården från vägen

1931 april tolvmansgrden

 ingången                              Ingången till Tolvmansgården

Tolvmansgården är en gammal bergsmansgård

Huset och bagarstugan                 Huvudbyggnaden och flygelbyggnaden

Portliderlängan och huset          Västra portliderlängan och huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden uppfördes i början av 1700-talet.
Flygelbyggnaden uppfördes under 1820-talet.

Varför kallas gården Tolvmansgården?
Bakgrunden till detta är att nämndemän, som också kallades tolvmän, i generationer bott på gården. Därav namnet Tolvmansgården.                                                                                               

Bagarstugan

Den östra flygeln användes som bagarstuga och på somrarna flyttade familjen in hit. Här föddes Axel Eriksson (som sedermera tog sig namnet Erik Axel Karlfeldt) den 20 juli 1864 och här växte han upp.

Portliderlängan

Den västra längan med portlider. Här bodde tjänstefolket i loftrummen under sommarmånaderna. Längst till höger i bild lär Karlfeldt haft sin studerkammare som ung.

Folkärnaprosten som sägs ha "upptäckt" Karlfeldt

Prosten Åkerblom

Tolvmansgården såld

Samma år som den unge Karlfeldt 1885 tog studenten i Västerås tvingades familjen lämna gården, som gick på exekutiv auktion.

Gården åter i släktens ägo

1967 kunde gården åter komma i släktens ägo när Karlfeldts yngste son, Sune Karlfeldt, tillsammans med sin hustru Mary köpte den.

HuvudbyggnadenParet renoverade under många år pietetsfullt den gamla bergsmangården

DekorväggDekorationer

InteriörInteriör 3                                                                   Gästabudssalen

interior 4I huvudbyggnadens övervåning finns minnesrum med några av Karlfeldts personliga tillhörigheter

Avesta kommun förvärvar Tolvmansgården

Avesta kommun förvärvade Tolvmansgården 1984, innebärande att Erik Axel Karlfeldts barndoms- och uppväxthem kunnat bevaras och visas för allmänheten. Gården är öppen för visning och Avesta kommun arrangerar där en mängd kulturaktiviteter under sommarmånaderna.

Avslutningsbild      Under sommarmånaderna håller också serveringen öppet

Lokal Karlfeldtförening i Avesta

I samband med informationen ovan om Karlfeldtsgården i Karlbo kan nämnas att det i Avesta finns en mycket aktiv lokal karlfeldtsammanslutning, Karlfeldtföreningen Folkare i Avesta.

Ann-Marie Perers och Christer ÅsbergKarlfeldtdagen den 20 juli

Karlfeldtföreningens f.d. ordförande Ann-Marie Perers och Karlfeldtsamfundets f.d. ordförande Christer Åsberg
Karlfeldtföreningen håller programverksamhet under året och samlar karlfeldtintresserade från framförallt Avestaområdet.

Årligen den 20 juli, på Erik Axel Karlfeldts födelsedag, arrangerar Karlfeldtföreningen Karlfeldtdagen. På Karlfeldtdagen utses Årets Fridolinpristagare och därtill bjuds föredrag och sång/musik. Karlfeldtdagen avhålles traditionsenligt på Karlfeldtsgården i Karlbo.


Resa i södra Dalarna

Planerar Du/Ni en resa i södra Dalarna är Erik Axel Karlfeldts födelsegård, Tolvmansgården, officiellt benämnd Karlfeldtsgården i Karlbo, väl värd besöket.


Var ligger gården och hur hittar jag dit?

Vägskylt

Klicka här så får Du upp en karta (i separat fönster) till Karlfeldtsgården i Karlbo. 

De svarta skogarna mumla
och dovt som en vakande humla
bak åsarna tonar Avesta fors.
Än vindspelet knarrar vid gruvan
och släggorna picka på hällarnas järn,
men spoven sover på tuvan,
och änderna vila på vilande tjärn.

Nu ville jag girigt samla
all nejdens drömmande fägring och sång
och minnena, unga och gamla,
som sjunga i natt liksom livet en gång,
nu ville jag dofterna fånga
som välla ur vårnattens jäsande brygd,
och föra dig med på min långa,
min ovissa väg, du min Folkarebygd!

Ur "Uppbrott" (Fridolins visor)

Välkommen!