Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtsgården i Karlbo

frsta bild tolvmans
TOLVMANSGÅRDEN
Karlfeldts barndomshem i Karlbo vid Dalälven. Här föddes Erik Axel Karlfeldt den 20 juli 1864 och här växte han upp.
www.karlfeldt-karlbo.se