Skip to main content

Karlfeldtmedaljen till Adriano De Angeli

03 augusti 2023

I samband med firandet av Karlfeldts födelsedag i Karlbo den 20 juli överlämnades Karlfeldtmedaljen till den italienske Karlfeldt-översättaren Adriano De Angeli.


Till märkesåret 2021 för att uppmärksamma att det är 90 år sedan Karlfeldt dog utkom vår italienske medlem Adriano De Angeli med sin tredje samling översättningar av Karlfeldts dikter till italienska. Den omfattar 50 utvalda dikter från diktsamlingarna ­Fridolins visor, Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, Flora och Pomona, Flora och Bellona samt Tidiga dikter och Sena dikter. De två första utgåvorna med Adriano De Angelis översättningar, Vildmarks- och kärleksvisor och Hösthorn, kom 2014 respektive 2019. Karlfeldtmedaljen överlämnades på scenen av samfundets ordförande Johan Tysk.

Bilden: Adriano De Angeli håller tacktal i Karlbo. I bakgrunden Christer Rosenqvist från Karlfeldtföreningen i Folkare.
Foto: Ingelise Erlbacher