Skip to main content

Till minne av Bo Berggren (1936-2023)

27 juni 2023

Karlfeldtsamfundets mångårige medlem, industrimannen Bo Berggren, Falun, har avlidit vid 86 års ålder. Han efterlämnar hustrun Gunbritt och barnen Erik, Karin, Charlotta och Klas med familjer.


Från Karlfeldtsamfundets sida vill vi tacka Bo för allt stöd vi fått och för allt han genom åren betytt för oss. Bo ledde med klarhet, pondus och humor årsmötena under många år. Han var också en noggrann och engagerad sammankallande i valberedningen. Det här är exempel på sådant som Christer Åsberg i något sammanhang kallade Bos synliga tjänster.

Det mindre synliga men mycket viktiga handlar om det stöd det inneburit för generationer av styrelser att ha en tillskyndare av samfundet med den ekonomiska och organisatoriska kompetens som Bo hade.

Bo gav både på begäran och ibland oombedd goda råd. Han gjorde det dock, och det jag har egen erfarenhet av, genom att ställa frågor om den problematik vi hade att hantera så att vi i samtalets form kunde se lösningar och utvecklingsmöjligheter. 

Något som för samfundet har varit mycket betydelsefullt är att Gunbritt och Bo för snart trettio år sedan tog över Sångs i Sjugare, där de i alla bemärkelser fått gården att blomstra. En enorm kulturell insats och som samfundet känner stor tacksamhet för och som inte minst möjliggjort att vi som uppskattade inslag i våra sommarmöten kunnat ha poesivandringar i den praktfulla trädgården och då också omhuldats av värdparets omtankar.

Bo tilldelades 2006 Karlfeldtmedaljen, en utmärkelse man får för betydande insatser för att levandegöra minnet av Erik Axel Karlfeldts diktning och liv, och han var också hedersmedlem i samfundet. Få har förtjänat dessa hedersbevis mer än Bo Berggren.

Anita Hård af Segerstad