Skip to main content

Kulturdagar i Leksand: Alfvén, Wallén & Karlfeldt

12 december 2023

Kulturdagarna i Leksand den 20-23 juli presenterade tre konstnärer, alla välkända storheter inom sina områden: Hugo Alfvén, musiken, Gustaf Theodor Wallén, måleriet och Erik Axel Karlfeldt, poesin. Tre olika konstnärer med Leksand som gemensam nämnare. I Leksand kom de även att bygga sig hem som, på lite olika sätt, blivit välbesökta minnesgårdar.


Hugo Alfvén kom till Leksand redan 1904. Många av oss förknippar nog honom inte bara med hans symfonier, utan också med körarrangemang, och i Leksand bildade och ledde han Siljanskören. Från 1945 och till sin död 1960 hade han sin permanenta bostad på Alfvéngården i Leksands Tibble. Det var också Alfvéns uttryckliga vilja att hemmet där skulle bli den minnesgård den nu är, öppen för visningar och musikföreställningar.

Den Stockholmsfödde Gustaf Theodor Wallén vistades under sina konststudier långa tider utomlands. Han hade dock en ungdomsdröm om Dalarna och vid sekelskiftet 1900 bosatte han sig permanent i Leksand. 1908 byggde han Högstugan på Åkerö, ett minst sagt praktfullt timmerhus i nationalromantisk stil. Wallén var en mångsidig konstnär och han värdesatte också högt hantverksskicklighet. 1947 tog han kontakt med Leksands Hantverksförening och gav dem det fantastiska beskedet att han ville donera sitt hem och sin ateljé till föreningen för inrättandet av en skola för att utbilda skickliga hantverkare. Det som idag är Leksands folkhögskola med omfattande utbildningar inom bild och form. 

Erik Axel Karlfeldt föddes i Karlbo strax utanför Avesta men är också starkt förknippad med Leksand där han 1921 köpte en gård i Sjugare som han kallade Sångs och som familjen kunde flytta in i 1922. Karlfeldt hade ett stort botaniskt intresse och på Sångs anlades en imponerande trädgård tillsammans med trädgårdsarkitekten Ester Claesson. Karlfeldt dog redan 1931 men änkan Gerda kunde, då Karlfeldt postumt tilldelades Nobelpriset, behålla gården, vårda trädgården och öppna den för visning.  Sångs köptes för 30 år sedan av Gunbritt och Bo Berggren, som genom sin entusiasm för och omsorgsfulla förvaltning av gården gjort en betydelsefull kulturell insats för bevarandet av minnet av Karlfeldt. De har öppnat Sångs för musikframträdanden och poesivandringar i den vackra trädgården och inte minst har dessa vandringar varit uppskattade inslag vid Karlfeldtsamfundets sommarmöten. 

Kulturdagarnas program innebar möten i ord, ton och bild, med såväl välkända som mindre kända sidor av dessa tre konstnärers verk och liv, Flera samarbetsparter hade gått samman för att göra detta möjligt och bidragit till genomförandet med ekonomiska bidrag, sponsring och ideellt arbete. Dagarna var ett privat initiativ av Camilla Montan som också varit mycket betydelsefull i såväl planeringen som genomförandet av programmet. Viktiga insatser stod också Alfvéngården och Alfvéngårdens vänner för. För Alfvén­gårdens vänner liksom Karlfeldtsamfundet och Stiftelsen Walléngården var det angeläget att stödja ett program som kunde stimulerar intresset för och öka kunskapen om dessa konstnärers liv och verk.

Erik Axel Karlfeldt var i fokus i två av programmen – en födelsedagsmiddag i Wallénhallen på Leksands folkhögskola och i det program som anordnades på kvällen den 21 juli i Leksands kyrka med temat ”Mannen Kvinnorna Kärleken”.

Anita Hård af Segerstad

(Klicka på bilderna nedan för att förstora och läsa bildtexter)